Έναρξη διαλέξεων Τεχνολογίας Πολυμέσων

Οι διαλέξεις θεωρίας του μαθήματος Τεχνολογία Πολυμέσων θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 7/10 και ώρα 13:45. Θα πραγματοποιηθούν μέσω Webex.

Ο σύνδεσμος για την πρώτη διάλεξη είναι:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mda3742a610558dd3fbad4b14a6c931f0

Οι διαλέξεις του εργαστηριακού τμήματος θα ξεκινήσουν την Τέταρτη 14/10.