Οπτικά Δίκτυα Επικοινωνίας

Διδάσκοντες

Εμμανουήλ Βαρβαρίγος, Καθηγητής    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Γραφείο: Β.3.6


Διαλέξεις

Πέμπτη 9:45 - 12:30 Νέο Κτήριο Ηλεκτρολόγων, Aίθουσα 002


Θεματικές ενότητες
  • Εισαγωγή
  • Βασικά δομικά στοιχεία οπτικών δικτύων
  • Οπτικά Δίκτυα Κορμού
  • Αλγοριθμικά θέματα σχεδιασμού οπτικών δικτύων κορμού
  • Προστασία δικτύων κορμού / ελαστικά οπτικά δίκτυα
  • Πρωτόκολλα σηματοδοσίας οπτικών δικτύων
  • Παθητικά οπτικά δίκτυα
  • Οπτικά δίκτυα μεταγωγής πακέτου και μεταγωγής καταιγισμού

Βιβλιογραφία
  • G. I. Papadimitriou, P. A. Tsimoulas, M. S. Obaidat, A. S. Pomportsis, Οπτικά Δίκτυα Τεχνολογίας WDM: Τοπικά και μητροπολιτικά δίκτυα
  • B. Mukherjee, «Optical WDM Networks», Springer 2006

Επιπλέον υλικό σχετικά με το μάθημα και τις διαλέξεις μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του μαθήματος στο mycourses.ntua.gr